ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАННЯ

«International Journal of UNIVERSITIES AND LEADERSHIP» – електронний науковий журнал, який є збірником статей викладачів вищих навчальних закладів, керівників закладів освіти та бізнес структур,  інших інноваційних закладів України та зарубіжних країн.

 

Видання присвячено проблемі ідентифікації та популяризації ролі університетів як генераторів соціального прогресу, яка виконується через надання освітніх послуг і реалізацію освітніх програм для розвитку лідерів та організацій у різних сферах суспільства.

 

Галузь знань: «Освіта»

 

Напрями дослідження:

 • роль університетів у підготовці лідерів для державного управління;
 • університети й лідерство в бізнесі;
 • підготовка лідерів для сфери освіти;
 • розвиток лідерського потенціалу університетів

 

Електронний науковий «UNIVERSITY AND LEADERSHIP» орієнтований на широку аудиторію викладів, студентів, аспірантів, докторантів, наукових працівників, керівників вищих навчальних закладів та бізнес структур, державних службовців, усіх, хто цікавиться питаннями теорії й практики розвитку освіти й управління.

 

Видання засновується в рамках реалізації Проекту Програми Темпус 544343-TEMPUS-1-2013-1-LT-TEMPUS-SMHES «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging) з метою посилити роль українських ВНЗ як генераторів соціального прогресу в імплементації державної політики з розвитку людських ресурсів (HRD) шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD).

 

Науковий журнал  «International Journal of UNIVERSITIES AND LEADERSHIP» засновується членами консорціуму проекту «ELITE».

 

Періодичність виходу журналу: двічі на рік.

 

Видання публікується  в електронній формі, що дозволяє одночасно зберегти авторські права та розширити доступ широкої аудиторії до публікацій журналу.

 

Переписка з авторами та читачами ведеться  в електронній формі.

Керівництво журналом здійснюється головним редактором, відповідальним редактором, редакційною радою та редколегією.

Публікація статей здійснюється українською, англійською, російською мовами та для авторів/співавторів є безкоштовною.

Науковий журнал  «International Journal of UNIVERSITIES AND LEADERSHIP» практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Доступ до сайту видання є безкоштовним для користувачів.

Метою видання наукового журналу «International Journal of UNIVERSITIES AND LEADERSHIP» є розміщення наукових статей, аналітичного, науково-дослідного та науково-методичного характеру, в галузі освіти, які мають фундаментальний, прикладний та інноваційний характер.

Завданнями наукового журналу «International Journal of UNIVERSITIES AND LEADERSHIP» є:

- формування міжнародної наукової спільноти фахівців в галузі освіти та управління за рахунок залучення до публікацій в журналі статей вчених з різних країн світу;

- ідентифікації та популяризації ролі університетів як генераторів соціального прогресу, яка виконується через надання освітніх послуг і реалізацію освітніх програм для розвитку лідерів та організацій у різних сферах суспільства;

- підвищення рівня інформованості всіх категорій цільової аудиторії щодо результатів реалізації Проекту Програми Темпус «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging);

Перспективна мета наукового журналу «International Journal of UNIVERSITIES AND LEADERSHIP» — стати науковим фаховим виданням в галузі знань  «Освіта», та ввійти до списку журналів  науко метричних баз Scopus, Web of Science, Copernicus. Зусилля редколегії спрямовуються на забезпечення високого наукового й професійного рівня та якості публікацій відповідно до міжнародних стандартів в сфері видавничої діяльності.

Основні завдання діяльності редколегії журналу:

 • Забезпечення високого наукового й професійного рівня публікацій відповідно до міжнародних стандартів.
 • Дотримання етики публікацій та належної практики у видавничій діяльності.
 • Забезпечення відповідності матеріалів, що подаються до друку, заявленим міжнародним стандартам  та вимогам, що висуваються редколегією.
 •  Надання можливості публікації оглядових статей та поширення найкращих практик за пропозицією редколегії.
 • Забезречення періодичності випуску журналу.
 • Створення та супровід сайту журналу.
 • Підвищення рівня інформованості всіх категорій цільової аудиторії щодо результатів реалізації Проекту Програми Темпус «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging).
 • Систематичне проведення семінарських занять з професорсько-викладацьким складом щодо ознайомлення з форматом наукового журналу та вимогами до оформлення публікацій;
 • Здійснення необхідних кроків для внесення видання до переліку фахових в галузі «Освіта» та реєстрації в науко метричних базах даних.